Πολιτική Απορρήτου 

Εισαγωγή

Το Ιβιλάι σέβεται την ιδιωτικότητά σας και δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου εξηγεί πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας ή χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας.

 1. Συλλογή και Αποθήκευση Προσωπικών Δεδομένων

Συλλέγουμε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε εθελοντικά, όπως το όνομα και το email σας, μέσω της φόρμας επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να απαντήσουμε στο αίτημά σας ή να σας παράσχουμε τις υπηρεσίες που έχετε ζητήσει. Δεν συλλέγουμε άλλα ευαίσθητα προσωπικά στοιχεία.

 1. Χρήση Προσωπικών Δεδομένων

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Να απαντήσουμε στις ερωτήσεις και στα αιτήματά σας.
 • Να σας παρέχουμε πληροφορίες ή υπηρεσίες που έχετε ζητήσει.
 • Να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες μας.
 • Για να συμμορφωθούμε με τις συμβατικές μας προς εσάς υποχρεώσεις ή κατ΄ εφαρμογή διατάξεων νόμου ή σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων.
 1. Κοινοποίηση Προσωπικών Δεδομένων

Δεν μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτους, εκτός εάν:

 • Έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας.
 • Απαιτείται από το νόμο ή από δικαστική απόφαση.
 1. Ασφάλεια Δεδομένων

Λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, αποκάλυψη, αλλοίωση ή καταστροφή.

 1. Τα Δικαιώματά σας

Έχετε δικαίωμα:

 • Να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που κατέχουμε.
 • Να ζητήσετε τη διόρθωση ή τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένη, κοινή και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή.
 • Να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή, εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).
 1. Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου

Ενδέχεται να ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου από καιρό σε καιρό. Θα σας ενημερώνουμε για τυχόν αλλαγές δημοσιεύοντας την ενημερωμένη Πολιτική Απορρήτου στην ιστοσελίδα μας.