Νομική Σημείωση

Επωνυμία : Ιβιλάι Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
Διακριτικός τίτλος: Ιβιλάι
Νομική μορφή : ΙΚΕ
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. : 126395803000
Α.Φ.Μ. 800508530
Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς

Διεύθυνση :
Κολοκοτρώνη 1 & Κύπρου, 146 71, Νέα Ερυθραία

Τηλέφωνο :
+30 210 80 02 031
+30 210 80 72 926

Εταίροι :
Αναγνωστίδη Κατερίνα
Αναγνωστίδη Ευγενία

Διαχειριστής :
Αναγνωστίδη Κατερίνα